Witaj Anonymous Główna         Galeria        Do pobrania         Twoje konto         Statystyki         Wyloguj    
 
 

Szko?a Promuj?ca Zdrowie - dzia?aniaSzko?a Wspó?pracy - dzia?aniaSzko?a w Ruchu - dzia?aniaM?ody Obywatel - dzia?aniaDokumentacja szko?y


Szko?a Podstawowa

Statut
· Aneks do statutu
· Program wychowawczo-profilaktyczny
· Zasady oceniania
· Procedury post?powania z dzieckiem chorym
· Procedury post?powania w sytuacjach kryzysowych

Podr?czniki

· Szkolny zestaw podr?czników 2020/2021
· Programy nauczania 2020/2021

O szkole


Historia
· Patron
· Zielony Certyfikat
· Kontakt
· Nauczyciele
· Galeria
· Dokumentacja szkolna

45 DH "CIENIE"

· Aktualno?ci

G?ówne Menu

· Strona G?ówna
· Twoje Konto
· Administracja
· Wyloguj

Modu?y
· AvantGo
· Do Pobrania
· FAQ
· Lista U?ytkowników
· Nowo?ci
· Pole? Nas
· Recenzje
· Szukaj
· Sekcje
· Statystyki
· Dodaj Artyku?
· Tematy
· Top Lista
· Odsy?acze

Kto jest online?

Obecnie jest 84 go¶ci i 0 użytkowników online.

Witam Nieznajomy, zostań użytkownikim już dzi¶.


Urz?d Gminy Sabnie


J?zyki

Wybierz język interfejsu:


Inne szko?y

· SP Nr 2
· SP Nr 4
· Gimnazjum Nr 1
· Gimnazjum Nr 2
· Gimnazjum Salezja?skie
· Liceum Salezja?skie
· LO
· Zespó? Szkó? Nr 2
· SP w ?azowie
· ZS w Skrzeszewie
· ZO w Skibniewie
· Gimnazjum w Sterdyni


Główne kategorie


Dokumentacja szkolna  (68)
Podstawowe dokumenty zwi?zane z dzia?alno?ci? szko?y
Rekrutacja 2017_2018  (8)
Szko?a w ruchy  (0)
Informatyka  (12)
Inne dokumenty  (45)
jak zrobi? prezentacj?  (2)
Konkurs o tematyce religijnej  (12)
Konkurs religijny 2016  (6)
Dokumentacja zwi?zana z konkursem religijnym "Chrzest ?w. w ?yciu cz?owieka"
Konkurs religijny-2015  (4)
Konkurs religijny-2017  (5)
Mlody Obywatel  (3)
Program M?ody Obyweatel
Szkola Promujaca Zdrowie  (20)
Program Szko?a Promuj?ca Zdrowie
Szkola Wspolpracy  (4)
Szko?a w Ruchu  (0)
Program Szko?a w Ruchu
Testy egzaminacyjne  (46)
cz??? humanistyczna  (19)
cz??? matematyczno-przyrodnicza  (19)
J?zyk Angielski  (8)
Testy egzaminacyjne - szko?a podstawowa  (25)
Testy próbne  (34)
cz??? humanistyczna  (17)
cz??? matematyczno-przyrodnicza  (17)
 
Aktualnie jest 284 plików pobranych. i 22 Kategorie w naszej bazie danych

  Najnowsze pliki

     klauzula_inf_COVID 19.pdf Więcej... 
     list_ministra.pdf Więcej... 
     podreczniki2020-2.pdf Więcej... 
     szkolny_zestaw_progr_naucz2020.pdf Więcej... 
     plakat_krus2020.pdf Więcej... 
     konkurs_protokol_2020.pdf Więcej... 
     siec_p.pdf Więcej... 
     apel3.pdf Więcej... 
     Komunikaty.pdf Więcej... 
     zembrow_zal.zip Więcej... 
  Top 10

  Najlepiej oceniane

     a1h.pdf Więcej... 
     gh_A1_2003_arkusz.pdf Więcej... 
     gh_A1_2003_schemat.pdf Więcej... 
     gh_A1_2004_arkusz.pdf Więcej... 
     gh_A1_2004_schemat.pdf Więcej... 
     gh_a1_2005_arkusz.pdf Więcej... 
     GH-A1_4_5_6_-052_SCHEMAT.pdf Więcej... 
     GH-A1-062.pdf Więcej... 
     co_sprawdz_w_cz_hum.pdf Więcej... 
     2002_GM_A1.pdf Więcej... 

[CmodsDownload V1.9.6]
 

 
Zespó? Szkó? w Sabniach Publiczna Szko?a Podstawowa i Publiczne Gimnazjum im. Heleny Mniszek
Strona oparta jest na systemie PostNuke. PostNuke jest Darmowym Oprogramowaniem na licencji GNU/GPL.
Zdj?cia i artyku?y s? w?asn?ci? autorów.